Levering en retourzending van goederen

header

In de online winkel kunt u op elk moment van de dag, elke dag van de week, goederen bestellen. Bij het
bestellen van goederen kunt u kiezen voor de wijze van levering. De door u bestelde goederen worden
geleverd door onze partner UAB Venipak. Zij hebben jarenlange ervaring en een professioneel team dat
zorgt voor een snelle en betrouwbare levering van de goederen. Wij garanderen de verzending van de
bestelde goederen via koerierdienst binnen 2-8 werkdagen vanaf de datum van de betalingsbevestiging,
afhankelijk van de beschikbaarheid van de goederen in ons magazijn en de levertijden van de
leveranciers.


Leveringsprijs
De leveringsprijs van de goederen staat vermeld in de bestelling.
Het retourneren van de goederen
De kosten voor het terugsturen van het product worden betaald door de koper van de goederen.
De geretourneerde artikelen moeten volledig worden ingevuld. De Koper is verantwoordelijk voor de
staat en de juiste verpakking van de goederen. Als het artikel niet volledig gemonteerd en goed verpakt
is, behouden wij ons het recht voor om het artikel niet te accepteren. Het artikel moet worden
geretourneerd in dezelfde verpakking als waarin het is geleverd. De verpakking moet onbeschadigd,
schoon, goed voorbereid en verpakt zijn.

Wanneer een defect artikel wordt geretourneerd, verplichten wij ons ertoe het defecte artikel te accepteren en te vervangen door een analoog product. Als we geen soortgelijk product hebben, zullen we u het geld dat voor het product is betaald, terugbetalen.
Indien het gekochte product niet aan de kwaliteitseisen voldoet, verbindt de koper zich ertoe de verkoper hiervan binnen 7 werkdagen na aankomst van de goederen op de hoogte te brengen. De Koper kan het recht uitoefenen om de goederen terug te sturen indien de producten niet gebruikt zijn, niet beschadigd zijn en hun commerciële uitzicht niet verloren hebben.

Bij het afhalen van het product dient de verpakking te worden gecontroleerd op schade (nat, gescheurd of andere uitwendige schade). Als de verpakking beschadigd is, moet de ontvanger deze in de acceptatie-overdracht van het verzendingsdocument als beschadigd markeren.
BELANGRIJK: Het is mogelijk dat afbeeldingen van de goederen niet overeenkomen met het werkelijke uiterlijk van de goederen en hun verpakking, kleur, configuratie of vorm. De informatie in de productbeschrijving mag niet samenvallen met de informatie op de productverpakking. Gegevens over voorraden en prijzen van goederen kunnen in bepaalde gevallen afwijken van de werkelijke prijs van de goederen en hun voorraden in de winkels.

Kenmerken van het retourneren en ruilen van niet-voedingsproducten.
1. indien een niet-voedingsproduct van onbevredigende kwaliteit aan de koper is verkocht en de verkoper de gebreken ervan niet met de koper heeft besproken, dan heeft de koper het recht om van de verkoper te eisen:
1.1. een product van slechte kwaliteit te vervangen door een product van goede kwaliteit;
1.2. de prijs van de goederen te verminderen;
1.3. de gebreken van de goederen binnen een redelijke termijn kosteloos te verwijderen;
1.4. de kosten voor het verhelpen van de gebreken van de goederen te vergoeden, indien de verkoper deze niet binnen een redelijke termijn heeft weggewerkt en de gebreken door de consument zelf of met behulp van derden zijn weggenomen;
1.5. de koopovereenkomst eenzijdig te ontbinden en de voor de goederen betaalde bedragen terug te vorderen.
2.  De kwaliteitsgarantie van het product wordt bepaald door de verkoper van het product.
3.  De goederen worden geruild of geretourneerd aan de Koper op de plaats van aankoop van de goederen of op een andere door de Verkoper aangewezen geschikte plaats. De koper dient een schriftelijk verzoek in bij de verkoper onder vermelding van de gebreken van de goederen en één van de vereisten van lid 4 van dit reglement. Bij de aanvraag moet een kassabon of aankoopbon worden gevoegd, of een andere bevestiging van de aankoop van de goederen van deze Verkoper en een garantiedocument (indien een kwaliteitsgarantietermijn voor het verkochte product is vastgesteld).
4. Indien de Koper geen ontvangstbewijs voor de kassa of een ander document ter bevestiging van de aankoop van de goederen verstrekt, worden de producten alleen met toestemming van de Verkoper geruild of uitgevoerd op grond van andere vereisten van lid 4 van dit reglement.
5. In geval van onenigheid tussen Koper en Verkoper over de kwaliteit van de goederen zal Verkoper, na ontvangst van een schriftelijk verzoek van Koper, uiterlijk binnen 3 werkdagen bij het Staatsbureau voor Niet-levensmiddelen (hierna: de Rijksinspectie voor Niet-levensmiddelen) een schriftelijke aanvraag indienen met betrekking tot de kwaliteitsbeoordeling van het product en Koper onmiddellijk na ontvangst van de schriftelijke conclusies van dit bureau op de hoogte stellen.
6. Indien verkoper niet voldoet aan de in lid 4 of 8 van dit reglement gestelde eisen, kan koper na ontvangst van de schriftelijke conclusie een kwaliteitsbeoordeling aanvragen bij de Staatskeuringsdienst voor Niet-levensmiddelen en dient koper verkoper hiervan op de hoogte te stellen.
7. De kosten van de productkwaliteitstoetsing worden betaald volgens de bij wet vastgestelde procedure.
8. Verkoper en/of koper kan desgewenst deelnemen aan de beoordeling van de kwaliteit van de goederen.