subcategorieën

  • Omvormers

    Zonne-omvormers zijn een essentieel onderdeel van zonne-elektrische systemen

    Zonne-omvormers zijn een essentieel onderdeel van zonne-elektrische systemen. Ze spelen een belangrijke rol bij het omzetten van de door zonnepanelen gegenereerde gelijkstroom (DC) in wisselstroom (AC) die geschikt is voor de omstandigheden van het thuisnet. Deze omvormers zijn speciaal ontworpen en aangepast voor conversie en optimalisatie van zonne-energie.